I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us

October 17, 2019

שאלה ששואלים את עצמם נשים וגברים לאורך כל שנות חייהם, צריך השכלה אקדמית? צריך ניסיון ? צריך הרבה כסף מהבית?, ועוד שאלות רבות, כשאני פוגש את עשרות בעלי העסקים אני לא מוצא קו מקשר ביניהם, לא מוצא תכונת אופי, רקע, יכולת אישית, מבין שאין מה שינבא את הצלחת העסק, ברור לי שיש...

  תמחיר והמחרה – זה באמת פשוט

           מבוא קצר

   

אחד הנושאים החשובים ויחד עם זאת הפשוטים בהם נתקל בעל עסק הוא התמחיר והמחרה, חבריו הטובים ביותר לחישוב יהיו ניר עיפרון, ומחשבון פשוט ככל האפשר, לצורך ההדגמה אשתמש לאורך כל המאמר במכירת כוס...

September 20, 2017

כולנו יודעים שמהות השיווק הינה לספר את הסיפור שלכם, או ליתר דיוק של עיסקכם בצורה מושכת, קריאות התפעלות של הלקוחות ישמעו כתוצאה מהסיפור הנכון, ליבם יפתח אליכם ובהמשך כיסם, לספר סיפור זה פשוט למדי

חומרים לסיפור טוב

1. תועלות שאנחנו מביאים ללקוחות

2. רק על עצמי לספר ידעתי ?...

June 13, 2017

אין כמו שותפות טובה בין מספר אנשים לקדם את העסק, כל אחד מהשותפים מביא את החוזקות שלו לעסק המשותף, יש אפשרות לצאת לחופשות בשעה

שיודעים שהעסק בידי שותף או שותפים נאמנים, שותפות טובה היא סינרגיה בהתגלמותה דהיינו אחד ועוד אחד זה יותר משתים.

שותפות צריכה להירשם אצל רשם השותפו...

May 22, 2017

למה אתה לא ממשיך לתחזק את התזרים ? שאלתי, 

הוא הסתכל בי ולא השיב, הסתכל בי כאילו אני אחד שהגיע להציק.

האם התזרים לא ברור ? אני מוכן להסביר פעמים נוספות, כי הבעיה היא המורה ( אני) ולא התלמיד (אתה)

לא הוא השיב, מאוד ברור, מאוד פשוט.

אז למה ? הקשיתי

המספרים שמראים חריגה מהמסגר...

April 8, 2017

אדריכלית הנוף שאת שירותיה ביקשתי לשכור חזרה אלי אחרי כמחצית השעה, והודיעה שלא תוכל  לקחת על עצמה את העבודה.

למה ? שאלתי.

אני עמוסה, אתה מבקש תוכנית ראשונית זריזה ומהירה, לא חושבת שאוכל לעמוד בזמנים.בתשובה הזו קנתה את ליבי, היתה כאן כנות וישירות שלא מוצאים כל יום במקומותי...

March 24, 2017

מכל מלמדי השכלתי

או אם תרצו תלמדו מהשטח, לא רק מהאקדמיה, נכון לשאוב ידע מחוכמת ההמון, חוכמת האחרים.

מיץ עושים באהבה...

March 21, 2017

בתחום העסקים הקטנים והבינונים תוכנת הנהלת החשבונות נתפסת כמערכת שיעודה לעשות הנהלת חשבונות ובכך לענות על דרישות חוקי המס למיניהם, המתוחכמים יותר נעזרים במערכת לצורך הפקת דוחות גיול ותמיכה במעקב אחרי חובות לקוחות.

המתוחכמים ממש ואני סמוך ובטוח שאתם נמנים עליהם משתמשים במ...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

December 18, 2017