Success! Message received.

יתרון יחסי

 2 חברים שהלכו בג'ונגל ומרחוק ראו פנתר.

( 120 ק"ג של שרירים, מפתח מהירות של 40 קמ"ש,רץ ללא הפסקה, טורף מושלם).

אחד החברים מתישב על הריצפה ומתחיל לנעול נעלי ריצה.

- תגיד אומר חברו אתה חושב שתשיג את הפנתר?

- לא, אני צריך להשיג רק אותך

למה נזכרתי בנושא אתם שואלים, מהסיבה הפשוטה שלכל אחת ואחד יש יתרון יחסי אותו הוא צריך לחדד ולהדגיש, ומשם הדרך פרוצה.

טיפים:

1. תעשו עם הקרובים אליכם סיעור מוחות במהלכה תיבנה רשימת היכולות שלכם.

2. העיקרון היחיד בסיעור מוחות הוא דחית השיפוט.

3. מהרשימה שנוצרה תרכיבו תבנו את היתרון היחסי שלכם.