Search
  • Moshe Hadas

קורנה והעסק שלי

יש עסקים שהקורונה לא פגעה בהם, יש עסקים שהקורונה עשתה להם טוב ( התקופה לא המחלה) למשל רשתות המזון הגדולות, אבל בואו נדבר על חלק ניכר מהעסקים בהם הקורונה פגעה במידה זו או אחרת, בהנחה שאותם עסקים ישרדו את התקופה המאתגרת בואו נשאל את עצמנו מה המסקנות שנוכל לקחת מהאירוע הזה? האם למשל ברור לנו שצריך לשמור בצד מנת ברזל ( סכום כסף) שתספיק לנו למספר חודשים? האם ברור לנו הצורך להערך במהירות למצבים קיצונים ומשתנים? חשוב שניקח מהתקופה המאתגרת הזו גם תובנות, הרבה בריאות שתהיה לכם וליקרים לכם, וחזרה מהירה לימים שפויים.


2 views0 comments

Recent Posts

See All