Search
  • Moshe Hadas

לקוחות פוטנציאלים ומערכת הנהלת חשבונות


בתחום העסקים הקטנים והבינונים תוכנת הנהלת החשבונות נתפסת כמערכת שיעודה לעשות הנהלת חשבונות ובכך לענות על דרישות חוקי המס למיניהם, המתוחכמים יותר נעזרים במערכת לצורך הפקת דוחות גיול ותמיכה במעקב אחרי חובות לקוחות.

המתוחכמים ממש ואני סמוך ובטוח שאתם נמנים עליהם משתמשים במערכת כמערכת מידע על כל חלקי החברה, הפעם אני רוצה לומר מספר מילים על מערכת השיווק והתמיכה בשיווק שמערכות הנהלת חשבונות נותנות מטבע בריאתן, והלא שיווק הוא הלב הפועם בגוף העסק.

שימור לקוחות פשוט, ואנחנו יודעים שלרכוש לקוח חדש עולה הרבה יותר מלשמר לקוח קיים, לשם המשל נראה לקוח שמחזור פעילותו יורד לאורך זמן, זה מסוג הדברים שמצריך התערבות שלנו, שיחה, ביקור, עידוד, ולהחזיר עטרה ליושנה.

לקוח אחר קונה לאורך שנים מוצר א', האם הוא יודע על קיומו של מוצר ב' שהוא מוצר משלים?

לקוח נוסף קונה מאיתנו כבר שנים בסכומים מהותים, האם לא הגיע הזמן לפרגן לו בדרך כלשהיא ולא לקחת אותו כמובן מאיליו.

כל אלו תמצאו בתוכנת הנהלת חשבונות, רק תסתכלו, תפיקו את הדוחות הנכונים, ולחשוב.

בהצלחה


40 views0 comments

Recent Posts

See All