Search
  • Moshe Hadas

שיווק לא בהכרח באקדמיה


מכל מלמדי השכלתי

או אם תרצו תלמדו מהשטח, לא רק מהאקדמיה, נכון לשאוב ידע מחוכמת ההמון, חוכמת האחרים.

מיץ עושים באהבה חלק מריטואל הביקור השבועי בשוק שבת בתרשיחא זה כוס מיץ פירות אצל אחמד. אם אחמד לא סוחט מיץ ללקוח הוא מנקה, כל הזמן מנקה. - אחמד שאלתי אותו למה אתה מוריד את הקצה של האשכולית או הרימון לפני הסחיטה?

- מצטבר שם לכלוך ואבק אחמד משיב - אף אחד לא מת מקצת אבק אני משיב. - אני מוכר בריאות, לא רק מיץ, צריך שיהיה הכי נקי , אהבתי, שימו לב האיש לא מוכר כוס מיץ, הוא מוכר כוס בריאות.

בדרך חזרה עברתי בחנות חומרי הבינין, מה שקרוי היה טמבוריה, חיפשתי מפסק למנורה, מסוג דימר, מצטערים לא מחזיקים, אנחנו מחזיקים רק דברים שמשמשים בשלב השלד, מישהו ביקש מיקוד?


14 views0 comments

Recent Posts

See All