Search
  • Moshe Hadas

לראות את העתיד- לקוח מרוצה


אדריכלית הנוף שאת שירותיה ביקשתי לשכור חזרה אלי אחרי כמחצית השעה, והודיעה שלא תוכל לקחת על עצמה את העבודה.

למה ? שאלתי.

אני עמוסה, אתה מבקש תוכנית ראשונית זריזה ומהירה, לא חושבת שאוכל לעמוד בזמנים.בתשובה הזו קנתה את ליבי, היתה כאן כנות וישירות שלא מוצאים כל יום במקומותינו, היתה מקצועיות מהמעלה הראשונה, ולוותר על עבודה בימינו זה לא דבר של מה בכך.

למיותר לציין שהרצון לעבוד איתה התחזק, הסברתי באריכות את הפוטנציאל הטמון בקשר הראשוני, ריווחתי במקצת את לוחות הזמנים, ויצאנו לדרך.


9 views0 comments

Recent Posts

See All