Search
  • Moshe Hadas

בשבח השותפות


אין כמו שותפות טובה בין מספר אנשים לקדם את העסק, כל אחד מהשותפים מביא את החוזקות שלו לעסק המשותף, יש אפשרות לצאת לחופשות בשעה

שיודעים שהעסק בידי שותף או שותפים נאמנים, שותפות טובה היא סינרגיה בהתגלמותה דהיינו אחד ועוד אחד זה יותר משתים.

שותפות צריכה להירשם אצל רשם השותפויות, יחד עם זאת אי רישומה לא יפגע בתקפותה החוקית, מבחינת שלטונות מס הכנסה, כל שותף מדווח בתיקו על חלקו ברווחי השותפות.

רציתי להאיר פינה קטנה ומאוד חשובה בעת שמקימים שותפות, ממש כמו שבעת החתונה, חותמים על כתובה שמסדירה את עניני הממון בין מקימי השותפות, מן הראוי יהיה בעת הקמת שותפות עסקית לחתום על חוזה היפרדות זריז וברור כדוגמת BMBY = buy me buy you

חס וחלילה במקרה ששותפים רוצים להיפרד על פי ההסכם הנ"ל כל צד יגיש את הצעתו תוך פרק זמן מוגדר מראש, לאדם שיקבע מראש, המציע יותר מבין השותפים זוכה לרכוש את השותפות, אין מלחמות ארוכות ומתישות.

פשטות ויעילות הן שם המשחק.


18 views0 comments

Recent Posts

See All

לכל מאן דבעי

שכרתי את שירותיו של משה הדס מיד עם פתיחת עסקי.

מאחר ואיני איש שיווק סברתי שיהיה נכון להתייעץ עם בעל מקצוע בתחום. 

משה התגלה כאדם מיוחד, חכם, מנוסה מאד ובעל שיטת עבודה מסודרת ומפוקחת.

הייעוץ החל בלמידה משותפת של השוק ובאיתור המקומות בהם העסק יוכל להציע ערך מוסף ללקוחותיו.

פגישות "בשטח" החלו רק לאחר עבודת הכנה קפדנית.

מעבר להיותו בעל מקצוע נהדר, משה גילה אכפתיות והזדהות עם הקשיים שניצבו בפני העסק החדש וגם כיום,

שנה לאחר סיום ההתקשרות, משה עדיין מתקשר לברר היכן הדברים עומדים ולהציע רעיונות לקידום העסק.

בכל שלבי עבודתו משה מפגין אחריות רבה כלפי לקוחותיו ורצון עז וכן בהצלחתם.

 

    בהערכה רבה,   

(.Shai Dover, C.p.a (Isr

1 King David Boulevard
6495301 Tel Aviv

Israel

T +972 3 6700 161
F +972 3 6700 171

C+ 972 50 203 5697
shai.dover@sdtax.co.il

האתר נבנה באהבה על ידי מוזי אנידג'ר - פרסום בפייסבוק לעסקים

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now