Search
  • משה הדס - פורסם באתר הרשות לעסקים קטנים

תמחיר והמחרה


תמחיר והמחרה – זה באמת פשוט

מבוא קצר

אחד הנושאים החשובים ויחד עם זאת הפשוטים בהם נתקל בעל עסק הוא התמחיר והמחרה, חבריו הטובים ביותר לחישוב יהיו ניר עיפרון, ומחשבון פשוט ככל האפשר, לצורך ההדגמה אשתמש לאורך כל המאמר במכירת כוס קפה טורקי בכוס חד פעמית שנרכש מקרון נגרר קטן שעומד בצידי צומת דרכים, הקרון הזה מוכר אך ורק קפה.

מה ההבדל בין תמחיר והמחרה

תמחיר Cost הוא תהליך איסוף וסיכום כלל העלויות של המוצר בין הישירות ובין העקיפות בין הקבועות ובין המשתנות, המחרה Price היא המחיר שנקבע למוצר, אחד הגורמים שמשפיעים על מחיר המוצר הוא התמחיר אולם בנוסף יש השפעות רבות אחרות, עונתיות, מיצוב המוצר, מיתון, שפע, מיקום גיאוגרפי, מיתוג, מחירי מתחרים.

סיווג ההוצאות המשתתפות בתהליך

נתחיל עם הוצאה משתנה שהיא אותה הוצאה שמשתנה עם שינוי הכמות הנמכרת או המיוצרת, ניתן יהיה לשם הפשטות לכנותה הוצאה ישירה באשר היא ניתנת לזיהוי ברמת כוס הקפה הבודד.

הוצאה קבועה הינה אותה הוצאה שלא משתנה עם שינוי הכמות הנמכרת או המיוצרת, ניתן יהיה לשם הפשטות לכנותה הוצאה עקיפה באשר היא לא ניתנת לזיהוי ברמת כוס הקפה הבודד, במידה ולא נמכור אפילו כוס קפה אחת הוצאות אלו תמשכנה להתקיים, לעינין זה ישנן הוצאות חצי קבועות כמו למשל הוצאות החשמל בקרון שמשמשות לחימום מיכל המים יש סכום קבוע של הוצאות חשמל בגין תאורה איוורור ובנוסף עלות החשמל משתנה עם גידול בכמות הקפה שנמכור, המיחם יעבוד יותר, כאן לצורך הפשטות והמחשת חישוב התמחיר לכוס קפה ממליץ להתיחס להוצאת החשמל למשל כאל הוצאה קבועה ( בעסק גדול מאוד ועתיר שימוש באנרגיה המלצה זו תשתנה כמובן )

וכעת לביצוע התמחיר – עלות COST

התמחיר של כוס קפה מאוד פשוט , כמות הקפה שנשתמש, כוס חד פעמית, בוחשן, סוכר, חלב למי שרוצה, עלות המים, הגענו לסיכום של ההוצאות המשתנות לכוס קפה.

ההוצאות הקבועות (נבצע חישוב חודשי) הינן במקרה זה דמי שכירות של הקרון, שכ"ט מנהל חשבונות, תיקוני קרון, פחת על הציוד שמשמש אותנו ביצור הקפה משכורת העובד, סיכמנו הוצאות אלו ונעמיס אותן על ידי חלוקה בכמות כוסות הקפה שנמכרת בחודש הנתון, הסכום שמתקבל מתוסף על העלויות המשתנות שריכזנו קודם, הגענו לתמחיר של כוס קפה, לא נשכח להוסיף על התמחיר פחת באחוז מסוים כתוצאה מכוסות שנשפכו או לא היו טעימים למישהו וכדומה.

מחסום פסיכולוגי

פעמים רבות אנחנו נתקלים במחסום פסיכולוגי של הערכת כמות המוצרים שנייצר ונמכור, אותה כמות שתהווה בסיס להעמסת ההוצאות הקבועות, זו הנקודה בה אנשים מרימים ידים ומוותרים על ביצוע תמחיר, וזה חבל עדיף להתחיל עם חישוב לא מדויק, ולאורך זמן נדע לדייק אותו יותר ויותר.

אנחנו מוכנים כעת לתמחר את המוצר PRICE

על מנת להמחיר את אותה כוס קפה, הנקודה הראשונה תהיה העלות שחישבנו וכעת יבואו בחשבון גורמים נוספים שהם מקובעי ההמחרה, המיקום שלנו ( יש סניף ארומה קרוב?) חורף, קיץ, האם אנחנו באמצע המדבר במקום מרוחק מכל ישוב? המחיר שננקוב בניכוי העלות שחישבנו יהווה את הרווח של העסק.

תמחיר והמחרה של נותני שירותים

כאשר נחשב תמחיר של נותן שירותים עיקר ההוצאה המשתנה תהיה עלות שעת העבודה שלו, כאשר קביעת שכר שעה הינה בד"כ על בסיס תחשיב עלות אלטרנטיבית כלומר במידה והינו לוקחים לעסק שלנו שנותן שירותים שכיר שהיה מקבל משכורת עלות שכרו הינה שכר השעה, וזו הוצאה משתנה בתחשיב של נותן שירותים, על הוצאה זאת נעמיס את ההוצאות הקבועות כדוגמת שכירות חשמל ארנונה, את ההוצאות הקבועות כאן יהיה נכון לחלק לשעות הפעילות של העסק לאחר שריכזנו את כל ההוצאות נקבע את מחיר שעת השירות שלנו על בסיס התמחיר, מחירי מתחרים, מוניטין שיש לנו וגורמים רבים נוספים.

נבדוק את עצמנו מידי תקופה

מידי שנה לפחות נבצע חישוב של סגירת התמחיר מול דו"ח רווח והפסד לבדוק שלא שכחנו להעמיס הוצאה כלשהיא.

שכר עבודה הינו הוצאה משמעותית מאוד

חשוב לציין כי השכר שלקחנו בחשבון אינו הרווח שלנו, זה שכר שמבטא את הזמן שהשקענו ויכולנו להשתכר במקום אחר כשכירים, הרווח הינו הסכום שהמחרנו (Price ) בניכוי ההוצאות כפי שבאו לידי ביטוי בתמחיר ( Cost), לגבי מחיר שעה אלטרנטיבי שנלקחו בחשבון העלויות שבונות תמחיר, אם לשם דוגמא היתי מדען שמשתכר 2,000 ש"ח לשעה,לפני בונוסים ומשכורת 13, ודי נמאס, נשחקתי רוצה להגשים חלום ישן ולהקים קרון מכירת קפה בצומת מרוחקת, בשעה שנחשב את עלות כוס הקפה ונעמיס את מחיר השעה סביר להניח שהמחיר יהיה שונה בהרבה מהסכום שהשתכרתי כמדען, המחיר יהיה קרוב יותר ל – 30 ש"ח שעה שזה השכר האלטרנטיבי, הפיצוי יהיה בשקט ממנו אהנה והנוף המרהיב.

טיפ

מבקש להמליץ בד"כ על הפיכת הוצאות קבועות ככל הניתן להוצאות משתנות, לשם משל במקום לרכוש קרון לשכור קרון, במקום שכר גבוה לעובד שאינו תלוי תוצאות לקבוע שכר בסיסי בתוספת אחוזים מהמכירות, דבר שינטע בו עוד מוטיבציה על זו הקימת ממילא.

ולסיכום

תמחיר נשאר תמחיר לא משנים אותו למשל מאחר וקשה להתחרות, מותר לכם לשנות את ההמחרה, אבל חשוב שלא נשכח מה העלות.

בהצלחה.


24 views0 comments

Recent Posts

See All